Найважливіші цінності для слов’ян

Слухаючи розповіді Рафала Мерського про культуру та етику слов’ян, ми пишалися тим, що вони були нашими предками, які створили наш, так званий,  національний характер. Датські хроніки 9-10 століть описують слов’янський народ негативно, як язичницький, але в багатьох місцях вони навіть захоплюються його великою соціальною культурою, особливою турботою про сім’ю та повагою до предків. Вони підкреслюють працьовитість, винахідливість, підприємливість, витривалість і мужність слов’ян, а також турботу про всіх членів громади. Наприклад, у слов’янських племенах жебрацтва не було, бо хворих, старих чи непрацездатних людей, не відокремлювали від суспільства. Славилася також слов’янська гостинність (залишається такою і нині). Приказка “гість в дім – Бог в дім” має глибоке коріння. Святим обов’язком господаря було належним чином прийняти і захистити честь гостя, який був найпочеснішою людиною у домі.

Також були описані етичні принципи, що панували серед слов’ян: найважливішими були вірність і соціальний порядок, що сприяли сталому розвитку суспільства. Дотримання порядку гарантувалося суворими, часто різкими покараннями, які застосовувались до нечестивих відступників. Слід підкреслити, наскільки важливу роль відігравали слов’янські жінки. Хоча у слов’ян і панував патріархат, жінок шанували, оскільки вони були носіями життя, традицій та сімейних цінностей. Вони брали активну участь у громадському житті, часто успішно вели господарство (вдови), і нерідко були навіть воїнами, про що свідчать археологічні розкопки, проведені у Померанії.

Wyłączną odpowiedzialność za treść publikacji ponosi wydawca. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej nie odpowiadają za wykorzystanie tych informacji w jakikolwiek sposób.

«Повну відповідальність за зміст публікації несе видавець. Фонд розвитку системи освіти та Міністерство національної освіти жодним чином не відповідають за використання даної інформації»

Tag

Nikt jeszcze nie skomentował

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *