otwórz serce

poradnik pozytywnego myślenia

otwórz umysł

wspólny mianownik dla obu kultur

otwórz ramiona

nie tylko słowiańskie ćwiczenia

„Poznaj obyczaje przyjaciela, a nie będzie nienawiści.” – Horacy

Witamy na naszej stronie, która powstała z… przyjaźni. Jest de facto jednym z rezultatów projektu „Licho nie śpi…- słowiańskie motywy” , ale tak naprawdę to efekt naszych wieloletnich polsko-ukraińskich kontaktów (od 2003 roku), dzięki którym młodzież i nauczyciele zaprzyjaźnionych szkół realizują swoje pomysły służące wzajemnemu poznaniu. Za każdym razem poszukujemy tematów, które są bliskie naszym społecznościom, choć często przybierają „za granicą” inne formy. Ten właśnie aspekt – podobieństwo, a jednocześnie odmienność, jest dla nas inspiracją. W 2017 roku ustaliliśmy, że „jesteśmy jak jedna wioska plemienna”, więc nadal odkrywamy kolejne odsłony tej wspólnoty.

„Mity stanowią budulec naszej psyche.” – Olga Tokarczuk

Nasze słowiańskie korzenie są częstym motywem wspólnych spotkań i rozważań. Projekt „Licho nie śpi… – słowiańskie motywy” (2020), który prowadziliśmy online, był wprowadzeniem do zagadnień kolejnego projektu p.n.

„Nie musisz być idealny – bądź prawdziwy”, finansowanego przez Polsko-Ukraińską Radę Wymiany Młodzieży z dotacji Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Beneficjentem jest Stowarzyszenie Absolwentów Gimnazjum i Liceum im. S. Staszica w Zgierzu, a partnerem Szkoła-liceum w Kołkach na Wołyniu. Młodzież obydwu szkół (po 18 uczniów z każdej), podczas spotkania w Karpaczu prowadziła międzykulturowy dialog toczący się wokół „zgłębiania duszy” i relacji rówieśniczych. Przez kilka dni, podczas zajęć warsztatowych, „testowaliśmy” narzędzia, które umożliwią samodzielną pracę nad osobistym rozwojem. Jedną z proponowanych metod była słowiańska gimnastyka.

„Czytaj wszystko, słuchaj każdego. Nie dawaj wiary niczemu, dopóki nie potwierdzisz tego własną wnikliwą analizą.” – Milton William „Bill” Cooper

Mamy świadomość, że nasza słowiańska przeszłość jest ciągle na nowo odkrywana, a poza tym budzi wiele kontrowersji. Ilu badaczy – tyle hipotez, a podawane informacje są często rozbieżne. Więc traktujemy nasze projekty jak wspólną ciekawą wędrówkę. Idziemy własną drogą – poszukujemy, uczymy się, wątpimy, odkrywamy, staramy się dostrzegać ludzkie problemy oraz szanować duchowe i kulturowe bogactwo innych. Wszystko to sprawia, że czujemy się bogatsi i zmotywowani do dalszego indywidualnego rozwoju. Dołączcie do nas!

  

Wyłączną odpowiedzialność za treść publikacji ponosi wydawca. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji oraz Ministerstwo Edukacji i Nauki nie odpowiadają za wykorzystanie tych informacji w jakikolwiek sposób.

O stowarzyszeniu

Stowarzyszenie Absolwentów Gimnazjum i Liceum im. S. Staszica w Zgierzu

Stowarzyszenie Absolwentów jest Organizacją Pożytku Publicznego i działa od 2003 r. na rzecz społeczności lokalnej, głównie w zakresie pielęgnowania tradycji dawnej szkoły. Oprócz organizacji Zjazdów Absolwentów co 5 lat i corocznych „Złotych Matur” (spotkań w szkole po 50. latach) staramy się wspierać edukację wychodzącą poza schematy, otwartą na międzykulturowość i tolerancję. Dzięki wieloletniej współpracy ze Szkołą-Liceum w Kołkach na Ukrainie udaje nam się upowszechniać te idee podczas realizacji wspólnych programów. Realizowaliśmy już kilka projektów dla młodzieży obu krajów: z funduszy NCK w 2007 i 2009 r., a także z PURWM: „Jesteśmy jak jedna wioska plemienna” (2017), „Kto, jak nie my?”(2018), „Przyszłość zależy od nas” (2019) i „Licho nie śpi… – słowiańskie motywy” (w trybie online 2020). Braliśmy również udział w Polsko-Ukraińskim Forum „Edukacja pozaformalna w pracy z młodzieżą” (Kijów 2017), a także, jako wystawca, w Targach Dobrych Praktyk (Warszawa 2018). Uczestnicy naszych projektów zostali laureatami fotograficznego konkursu Selfie+ (2017 i 2019) organizowanego przez FRSE. W 2020 zostaliśmy zwycięzcami w kategorii PURWM w Konkursie EDUinspiracje.

O naszym partnerze

Zespół Szkół I-II stopnia i liceum w Kołkach

W Instytucji Edukacyjnej „Liceum w Kołkach uczy się 976 uczniów, a pracuje 139 nauczycieli, w tym także w 4 szkołach – filiach w pobliskich wioskach. Placówka prowadzi różnorodne, fakultatywne warsztaty edukacyjne (ponad 30), kluby i koła zainteresowań (teatr, taniec, śpiew, malarstwo, sport, itp.). Każdy uczeń ma możliwość rozwoju swoich talentów, a także wymiany doświadczeń artystycznych. Wielu uczniów jest zaangażowanych w różne działania Szkolnego Klubu Europejskiego. Członkowie szkolnego towarzystwa badawczego „Poshuk” i „Plast” poznają tradycję i historię Ukrainy. W szkole znajduje się muzeum historyczne Kołek oraz galeria sztuki. Od 2010 roku szkoła współpracuje z amerykańskim Korpusem Pokoju na Ukrainie. W 2016 roku liceum ogólnokształcące w Kołkach zostało wyróżnione jako jedno z najlepszych 100 ukraińskich Centrów Szkolnych. Od trzech lat szkoła uczestniczy w Narodowym Projekcie Ukraińskim GoCamp – wolontariusze z Kanady i Egiptu współpracowali z nauczycielami języka angielskiego podczas szkolnych obozów językowych, dzieląc się swoimi doświadczeniami i ucząc młodzież jak zostać liderami. W 2018 roku grupa wybranych uczniów liceum zdobyła w krajowym konkursie tytuł Mistrza Intelektu Ukrainy.

Najnowsze wpisy

Zanim spotkaliśmy się w Karpaczu, obie narodowe grupy przygotowały prezentacje […]
Postępuj zawsze właściwie. Da to satysfakcję kilku ludziom, a resztę […]
Błędy są częścią życia i częścią osobistego rozwoju, ale najważniejsze […]

Wystawa rezultatów naszego projektu.

Kontakt

napisz do nas

Stowarzyszenie Absolwentów Gimnazjum i Liceum im. S. Staszica ul. 3 Maja 41 95-100 Zgierz 

Wyłączną odpowiedzialność za treść publikacji ponosi wydawca. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji oraz Ministerstwo Edukacji i Nauki nie odpowiadają za wykorzystanie tych informacji w jakikolwiek sposób.

Видавець несе повну відповідальність за зміст публікації. Фонд розвитку системи освіти та Міністерство освіти і науки не несуть відповідальності за будь -яке використання цієї інформації.