otwórz serce

poradnik pozytywnego myślenia

otwórz umysł

wspólny mianownik dla obu kultur

otwórz ramiona

nie tylko słowiańskie ćwiczenia

„Poznaj obyczaje przyjaciela, a nie będzie nienawiści.” – Horacy

Witamy na naszej stronie, która powstała z… przyjaźni. Jest de facto jednym z rezultatów projektu „Licho nie śpi…- słowiańskie motywy” , ale tak naprawdę to efekt naszych wieloletnich polsko-ukraińskich kontaktów (od 2003 roku), dzięki temu młodzież i nauczyciele zaprzyjaźnionych szkół: I LO im. Staszica w Zgierzu i Szkoły-Liceum w Kołkach, realizują swoje pomysły służące wzajemnemu poznaniu. Za każdym razem poszukujemy tematów, które są bliskie naszym społecznościom, choć często przybierają „za granicą” inne formy. Ten właśnie aspekt – podobieństwo, a jednocześnie odmienność, jest dla nas inspiracją. W 2017 roku ustaliliśmy, że „jesteśmy jak jedna wioska plemienna”, więc nadal odkrywamy kolejne odsłony tej wspólnoty.

Nasze młodzieżowe spotkania mają wielką wartość dla uczniów partnerskich szkół, a słowiańskie korzenie ułatwiają nam porozumienie, więc często sięgamy po motywy, które okazują się podobne w obydwu kulturach. Jednak najważniejszy jest dla nas kontakt z rówieśnikami i możliwość spędzenia ze sobą dobrego, twórczego czasu, poznawanie swoich kultur, ciekawych miejsc, integracja i zabawa, a także nabywanie nowych umiejętności – to doskonałe połączenie. Cieszą nas kolejne młodzieżowe pomysły, które możemy wspólnie realizować, promując dobre wzorce: tolerancji, współdziałania, budowania przyjaznych relacji.

„Siedliskiem przyjaźni jest serce, ale dochodzimy do niej drogą zrozumienia”.

W ramach programu polsko-ukraińska wymiana młodzieży zrealizowaliśmy w Zakopanem projekt „Inny nie znaczy „obcy” – kulturowy melanż” (19-28.08.2023 r.). To była niezwykła przygoda dla licealnej młodzieży z Kołek i z I LO im. S. Staszica ze Zgierza (36 osób). Mieliśmy okazję uczestniczyć w Międzynarodowym Festiwalu Folkloru Ziem Górskich (występowały zespoły z różnych zakątków świata), a także bliżej poznać kulturę górali podhalańskich podczas regionalnych warsztatów i w muzeum – nasza przygoda z kulturową różnorodnością. To była również piękna przygoda z Tatrami – spróbowaliśmy swoich sił podczas pieszych wypraw do Czarnego Stawu Gąsienicowego, Doliny Kościeliskiej i Strążyskiej, co wzmocniło nasz hart ducha i pozwoliło kontemplować urok polskich Tatr. No i wielka przygoda z nami samymi – wspaniale udało się zintegrować całej grupie, wszyscy odczuli zadowolenie z wzajemnej pomocy i beztroskiej zabawy oraz ze wspólnych zmagań z trudami. Udało się również nawiązać nowe kontakty i pogłębić dawniejsze znajomości. Finałem naszej pracy był kiermasz charytatywny, podczas którego zbieraliśmy fundusze na rzecz wojska ukraińskiego. Spotkaliśmy się z różnym odbiorem naszej idei #pomocbezlimitu – to też było dla młodzieży ważne i pouczające doświadczenie. Przeżyliśmy wiele pięknych chwil wzruszeń, radości, satysfakcji z własnych dokonań i pracy grupy.

Projekt był w pełni finansowany przez Polsko-Ukraińską Radę Wymiany Młodzieży z dotacji Ministerstwa Edukacji i Nauki. Wartość dofinansowania: 98.220,26 PLN

  

Wyłączną odpowiedzialność za treść publikacji ponosi wydawca. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji oraz Ministerstwo Edukacji i Nauki nie odpowiadają za wykorzystanie tych informacji w jakikolwiek sposób.

O stowarzyszeniu

Stowarzyszenie Absolwentów Gimnazjum i Liceum im. S. Staszica w Zgierzu

Stowarzyszenie Absolwentów jest Organizacją Pożytku Publicznego i działa od 2003 r. na rzecz społeczności lokalnej, głównie w zakresie pielęgnowania tradycji dawnej szkoły. Oprócz organizacji Zjazdów Absolwentów co 5 lat i corocznych „Złotych Matur” (spotkań w szkole po 50. latach) staramy się wspierać edukację wychodzącą poza schematy, otwartą na międzykulturowość i tolerancję. Dzięki wieloletniej współpracy ze Szkołą-Liceum w Kołkach na Ukrainie udaje nam się upowszechniać te idee podczas realizacji wspólnych programów. Realizowaliśmy już kilka projektów dla młodzieży obu krajów: z funduszy NCK w 2007 i 2009 r., a także z PURWM: „Jesteśmy jak jedna wioska plemienna” (2017), „Kto, jak nie my?”(2018), „Przyszłość zależy od nas” (2019), „Licho nie śpi… – słowiańskie motywy” (w trybie online 2020) i „Nie musisz być idealny – bądź prawdziwy” (2021). Braliśmy również udział w Polsko-Ukraińskim Forum „Edukacja pozaformalna w pracy z młodzieżą” (Kijów 2017), a także, jako wystawca, w Targach Dobrych Praktyk (Warszawa 2018).

W 2020 zostaliśmy zwycięzcami w Konkursie EDUinspiracje (FRSE) w kategorii PURWM, za realizowany w 2019 r. projekt „Przyszłość zależy od nas”. Otrzymaliśmy również nominację do nagrody w tym Konkursie (edycja 2022), w kategorii Wyrównanie szans (projekt „Nie musisz być idealny – bądź prawdziwy!” 2021).

Uczestnicy naszych projektów byli laureatami organizowanego przez FRSE fotograficznego konkursu Selfie+ (2017 i 2019), a w 2021 r. otrzymaliśmy wyróżnienie.

Od chwili wybuchu wojny Stowarzyszenie stara się nieść pomoc żołnierzom i ludności ukraińskiej. Wszystkie zebrane dary są przekazywane do centrów wolontariackich w Ukrainie za pośrednictwem naszych partnerów ze szkoły w Kołkach. Każdorazowo na Facebook znajdujemy podziękowanie ze zdjęciami: https://www.facebook.com/groups/325059064627208/permalink/1555690594897376/

O naszym partnerze

Zespół Szkół I-II stopnia i liceum w Kołkach

W Instytucji Edukacyjnej „Liceum w Kołkach uczy się 976 uczniów, a pracuje 139 nauczycieli, w tym także w 4 szkołach – filiach w pobliskich wioskach. Placówka prowadzi różnorodne, fakultatywne warsztaty edukacyjne (ponad 30), kluby i koła zainteresowań (teatr, taniec, śpiew, malarstwo, sport, itp.). Każdy uczeń ma możliwość rozwoju swoich talentów, a także wymiany doświadczeń artystycznych. Wielu uczniów jest zaangażowanych w różne działania Szkolnego Klubu Europejskiego. Członkowie szkolnego towarzystwa badawczego „Poshuk” i „Plast” poznają tradycję i historię Ukrainy. W szkole znajduje się muzeum historyczne Kołek oraz galeria sztuki. Od 2010 roku szkoła współpracuje z amerykańskim Korpusem Pokoju na Ukrainie. W 2016 roku liceum ogólnokształcące w Kołkach zostało wyróżnione jako jedno z najlepszych 100 ukraińskich Centrów Szkolnych. Od trzech lat szkoła uczestniczy w Narodowym Projekcie Ukraińskim GoCamp – wolontariusze z Kanady i Egiptu współpracowali z nauczycielami języka angielskiego podczas szkolnych obozów językowych, dzieląc się swoimi doświadczeniami i ucząc młodzież jak zostać liderami. W 2018 roku grupa wybranych uczniów liceum zdobyła w krajowym konkursie tytuł Mistrza Intelektu Ukrainy.

Podczas rosyjskiej inwazji uczniowie i nauczyciele szkoły w Kołkach starają się wspierać ukraińskie wojsko: wyplatają maskujące siatki, piszą listy dodające otuchy, przeprowadzają zbiórki funduszy i dobroczynne kiermasze. Niosą także pomoc osobom poszkodowanym, które osiedliły się w bliskiej okolicy, a także przesyłają dary dla tych regionów Ukrainy, które ucierpiały w czasie wojny.

Najnowsze wpisy

Największym wyzwaniem, a jednocześnie najważniejszym rezultatem projektu była organizacja kiermaszu […]
Jednym z głównych celów projektu było poznawanie bogactwa kulturowej różnorodności […]
Nasze partnerstwo w obliczu wojny weszło na zupełnie inny poziom. […]
Pomagamy
W porozumieniu ze szkołą partnerską w Kołkach w Ukrainie, uczniowie […]

Wystawa rezultatów naszego projektu.

Kontakt

napisz do nas

Stowarzyszenie Absolwentów Gimnazjum i Liceum im. S. Staszica ul. 3 Maja 41 95-100 Zgierz 

Wyłączną odpowiedzialność za treść publikacji ponosi wydawca. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji oraz Ministerstwo Edukacji i Nauki nie odpowiadają za wykorzystanie tych informacji w jakikolwiek sposób.

Видавець несе повну відповідальність за зміст публікації. Фонд розвитку системи освіти та Міністерство освіти і науки не несуть відповідальності за будь -яке використання цієї інформації.