otwórz serce

poradnik pozytywnego myślenia

otwórz umysł

wspólny mianownik dla obu kultur

otwórz ramiona

nie tylko słowiańskie ćwiczenia

„Poznaj obyczaje przyjaciela, a nie będzie nienawiści.” – Horacy

Witamy na naszej stronie, która powstała z… przyjaźni. Jest de facto jednym z rezultatów projektu „Licho nie śpi…- słowiańskie motywy” , ale tak naprawdę to efekt naszych wieloletnich polsko-ukraińskich kontaktów (od 2003 roku), dzięki którym młodzież i nauczyciele zaprzyjaźnionych szkół realizują swoje pomysły służące wzajemnemu poznaniu. Za każdym razem poszukujemy tematów, które są bliskie naszym społecznościom, choć często przybierają „za granicą” inne formy. Ten właśnie aspekt – podobieństwo, a jednocześnie odmienność, jest dla nas inspiracją. W 2017 roku ustaliliśmy, że „jesteśmy jak jedna wioska plemienna”, więc nadal odkrywamy kolejne odsłony tej wspólnoty.

„Mity stanowią budulec naszej psyche.” – Olga Tokarczuk

Realizujemy projekt: „Licho nie śpi…- słowiańskie motywy” finansowany przez Polsko-Ukraińską Radę Wymiany Młodzieży z dotacji MEN.

Beneficjentem jest Stowarzyszenie Absolwentów Gimnazjum i Liceum im. S. Staszica w Zgierzu, a partnerem Szkoła-liceum w Kołkach na Wołyniu. Młodzież obydwu szkół (po 18 uczniów z każdej), pracując w trybie online, poznaje wspólne słowiańskie korzenie w kulturze polskiej i ukraińskiej. Nasze pradawne dziedzictwo stało się punktem wyjścia do wspólnych rozważań, warsztatów, zabaw, działań twórczych, artystycznych i poznawczych.

„Czytaj wszystko, słuchaj każdego. Nie dawaj wiary niczemu, dopóki nie potwierdzisz tego własną wnikliwą analizą.” – Milton William „Bill” Cooper

Mamy świadomość, że nasza słowiańska przeszłość jest ciągle na nowo odkrywana, a poza tym budzi wiele kontrowersji. Ilu badaczy – tyle hipotez, a podawane informacje są często rozbieżne. Więc traktujemy nasz projekt jak wspólną wędrówkę do historycznych korzeni. Powoduje nami ciekawość świata i chęć wzbogacenia (nie „ubogacenia”) naszego życia. Wybraliśmy się w tę drogę, aby uczyć się widzieć i słyszeć otaczający nas świat oraz dostrzegać ludzi z ich kulturową różnorodnością i duchowym bogactwem. Z tej wędrówki zabierzemy to, co nas zainteresuje i zainspiruje do dalszych poszukiwań – Was też do tego zachęcamy!

  

Wyłączną odpowiedzialność za treść publikacji ponosi wydawca. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej nie odpowiadają za wykorzystanie tych informacji w jakikolwiek sposób.

O stowarzyszeniu

Stowarzyszenie Absolwentów Gimnazjum i Liceum im. S. Staszica w Zgierzu

Stowarzyszenie Absolwentów działa od 2003 roku na rzecz społeczności lokalnej i jest od 2006 roku Organizacją Pożytku Publicznego. Oprócz pielęgnowania tradycji: organizacji Zjazdów Absolwentów co 5 lat i corocznych „Złotych Matur” (spotkań w szkole po 50. latach), staramy się wspierać dzisiejszą edukację, nie tylko fundując okolicznościowe nagrody dla uczniów. Poszukujemy takich metod, które zachęcą młodych ludzi do aktywności i otwartego spojrzenia na świat. Od wielu lat współpracujemy ze Szkołą-Liceum w Kołkach na Ukrainie. Razem udaje nam się inspirować uczniów do udziału w międzykulturowych spotkaniach służących wzajemnemu poznaniu oraz upowszechnianiu idei tolerancji. Realizowaliśmy już kilka projektów dla młodzieży obu krajów: z funduszy NCK w 2007 i 2009 r., a także z PURWM: „Jesteśmy jak jedna wioska plemienna” (2017), „Kto, jak nie my?”(2018) i „Przyszłość zależy od nas” (2019). Braliśmy również udział w Polsko-Ukraińskim Forum „Edukacja pozaformalna w pracy z młodzieżą” (Kijów 2017), a także, jako wystawca, w Targach Dobrych Praktyk (Warszawa 2018). Uczestnicy naszych projektów zostali laureatami fotograficznego konkursu Selfie+ (2017 i 2019) organizowanego przez FRSE.

O naszym partnerze

Zespół Szkół I-II stopnia i liceum w Kołkach

Do Szkoły-liceum w Kołkach uczęszcza 976 uczniów, których uczy 139 nauczycieli w 5 szkołach branżowych: 3 szkołach l-ll stopnia i 2 szkołach podstawowych. Dodatkowo prowadzone są różnorodne warsztaty edukacyjne (ponad 30), kluby i pracownie (teatr, taniec, śpiew, malarstwo, sport, itp.). Każdy uczeń ma możliwość rozwoju swoich talentów, a także wymiany doświadczeń artystycznych. Wielu uczniów jest zaangażowanych w różne działania Szkolnego Klubu Europejskiego. Członkowie szkolnego towarzystwa badawczego „Poshuk” i „Plast” poznają tradycję i historię Ukrainy. W szkole znajduje się muzeum historyczne Kołek oraz galeria sztuki. Od 2010 roku szkoła współpracuje z amerykańskim Korpusem Pokoju na Ukrainie. W 2016 roku liceum ogólnokształcące w Kołkach zostało wyróżnione jako jedno z najlepszych 100 ukraińskich Centrów Szkolnych. Od trzech lat szkoła uczestniczy w Narodowym Projekcie Ukraińskim GoCamp – wolontariusze z Kanady i Egiptu współpracowali z nauczycielami języka angielskiego podczas szkolnych obozów językowych, dzieląc się swoimi doświadczeniami i ucząc młodzież jak zostać liderami. W 2018 roku grupa wybranych uczniów liceum zdobyła w krajowym konkursie tytuł Mistrza Intelektu Ukrainy.

Najnowsze wpisy

Gościem projektu był dr filozofii Oleksander Seredyiuk, dyrektor Skansenu-muzeum w […]
Podczas warsztatów dotyczących gimnastyki słowiańskiej, które prowadziła Natalia Białowąs, certyfikowana […]
Co prawda działania naszego projektu skończyły się, ale mamy nadzieję, […]
Słuchając opowieści Rafała Merskiego o kulturze i etyce słowiańskiej czuliśmy […]

Wystawa rezultatów naszego projektu.

Kontakt

napisz do nas

Stowarzyszenie Absolwentów Gimnazjum i Liceum im. S. Staszica ul. 3 Maja 41 95-100 Zgierz 

Wyłączną odpowiedzialność za treść publikacji ponosi wydawca. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej nie odpowiadają za wykorzystanie tych informacji w jakikolwiek sposób.

Повну відповідальність за зміст публікації несе видавець. Фонд розвитку системи освіти та Міністерство національної освіти жодним чином не відповідають за використання даної інформації.