Podczas projektu poszukiwaliśmy różnych form poprawia sobie nastroju. Jedną ze stosowanych przez nas metod była praktyka jogi śmiechu – polegająca na wywoływaniu śmiechu przez specjalne ćwiczenia grupowe w klimacie dziecięcej […]
Słuch jest jednym z podstawowych zmysłów, za pomocą których odbieramy rzeczywistość. Nie zawsze dochodzące do nas dźwięki są miłe, często nas irytują i źle wpływają na nasze samopoczucie. Możemy – […]
Słuchając opowieści Rafała Merskiego o kulturze i etyce słowiańskiej czuliśmy dumę, że są to nasi praprzodkowie tworzący nasz, tzw. charakter narodowy. Duńskie kroniki z IX i X wieku w sposób […]
Prof. Maria Janion napisała kiedyś, że pogłos pogańskiej rozpaczy (po nawróceniu Słowian na chrześcijaństwo) szedł przez wieki i – jako trauma historyczna – nie mógł przeminąć bez śladów w kulturze […]

Wyłączną odpowiedzialność za treść publikacji ponosi wydawca. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji oraz Ministerstwo Edukacji i Nauki nie odpowiadają za wykorzystanie tych informacji w jakikolwiek sposób.

Видавець несе повну відповідальність за зміст публікації. Фонд розвитку системи освіти та Міністерство освіти і науки не несуть відповідальності за будь -яке використання цієї інформації.