Dla naszego ukraińskiego partnera nadeszły bardzo ciężkie czasy. Członkowie Stowarzyszenia Absolwentów cały czas starają się nieść pomoc. Pomagamy rodzinom, które zamieszkały w Polsce, zbieramy potrzebne dary, pieniądze i zawozimy je […]
Postępuj zawsze właściwie. Da to satysfakcję kilku ludziom, a resztę zadziwi. [Mark Twain] Nasz projekt przyniósł wszystkim wiele korzyści – uczestnikom pomógł wychodzić z dziwnego stanu, który zagnieździł się w […]
Nie traktuj siebie jak „gwiazdy” – w obecnych czasach dążenie do bycia perfekcyjną osobą stało się obsesją wielu ludzi. Efektem tego jest utrata zdrowego podejścia do życia i dystansu wobec […]
Błędy są częścią życia i częścią osobistego rozwoju, ale najważniejsze to umieć je rozpoznać, wyciągnąć wnioski i iść dalej robiąc postępy w swojej pracy nad sobą. Czasami zniechęcamy się nie […]
Szanuj, kochaj, chroń i pomagaj co dzień drugiemu – tak tworzysz siebie! Nie czekaj, aż życie stanie się łatwiejsze, prostsze, lepsze. Życie zawsze będzie skomplikowane. Naucz się być szczęśliwym. W […]
Kto wierzy w cuda, ten ma co chce – zawsze się uda! Szczęściem jednego człowieka jest drugi człowiek…[J. P. Sartre] Będąc w zgodzie z sobą – jesteśmy lepsi dla innych. […]

Wyłączną odpowiedzialność za treść publikacji ponosi wydawca. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji oraz Ministerstwo Edukacji i Nauki nie odpowiadają za wykorzystanie tych informacji w jakikolwiek sposób.

Видавець несе повну відповідальність за зміст публікації. Фонд розвитку системи освіти та Міністерство освіти і науки не несуть відповідальності за будь -яке використання цієї інформації.