Słowianie – pochodzenie

Jedną z teorii dotyczącą pochodzenia Słowian wschodnich, głosi profesor Anatole Klyosow, opierając swoje tezy na badaniach genetycznych. Według niego wielka kultura trypolitańska, ulokowana na terenie dzisiejszej Mołdawii i Ukrainy, została stworzona przez społeczności indosłowiańskie przybyłe szlakiem wzdłuż łuku Karpat. Jej początki odpowiadają czasom, kiedy na terenie Mezopotamii pojawiły się pierwsze osady. Szczególnie imponującego odkrycia w kręgu kultury trypolitańskiej dokonano na Ukrainie w miejscowości Nebeliwka. Umiejscowiona tam wielka osada neolityczna poprzedza o 3 tysiące lat początki Jerozolimy, a o 2 tysiące powstanie państwa egipskiego. Swój okres świetności przeżywała w latach 4500-2750 p.n.e., zaś jej koniec przypada na czas pojawienia się kultury minojskiej. Badania przekonują, że na otoczonym rowem terenie o powierzchni 238 hektarów umiejscowiono ok. 1200 budynków wzdłuż 50 ulic. Odkryto również 2-kondygnacyjny budynek świątynny o wymiarach 60×20 metrów, który powstał ok. 4000 r. p.n.e. Inne największe osady z tego okresu to: Majdanskoje, Talianki, Dobrowody – określane są jako protomiasta. Mieszkało w niektórych z nich ponad 10 tysięcy ludzi, a liczba ludności na całym świecie sięgała zaledwie 10 milionów… Kultura trypolitańska zanikła w wyniku zmian klimatycznych oraz migracji ludności, które stały się ważnym etapem w przemieszczaniu kształtujących się społeczności ariosłowiańskich na wschód.

Bogusław Andrzej Dębek „Słowiańskie dzieje” s.41-42

Wyłączną odpowiedzialność za treść publikacji ponosi wydawca. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej nie odpowiadają za wykorzystanie tych informacji w jakikolwiek sposób.

«Повну відповідальність за зміст публікації несе видавець. Фонд розвитку системи освіти та Міністерство національної освіти жодним чином не відповідають за використання даної інформації»

Kategoria

Tag

Komentarze zablokowane