Słowianie – pochodzenie

Jedną z teorii dotyczącą pochodzenia Słowian wschodnich, głosi profesor Anatole Klyosow, opierając swoje tezy na badaniach genetycznych. Według niego wielka kultura trypolitańska, ulokowana na terenie dzisiejszej Mołdawii i Ukrainy, została stworzona przez społeczności indosłowiańskie przybyłe szlakiem wzdłuż łuku Karpat. Jej początki odpowiadają czasom, kiedy na terenie Mezopotamii pojawiły się pierwsze osady. Szczególnie imponującego odkrycia w kręgu kultury trypolitańskiej dokonano na Ukrainie w miejscowości Nebeliwka. Umiejscowiona tam wielka osada neolityczna poprzedza o 3 tysiące lat początki Jerozolimy, a o 2 tysiące powstanie państwa egipskiego. Swój okres świetności przeżywała w latach 4500-2750 p.n.e., zaś jej koniec przypada na czas pojawienia się kultury minojskiej. Badania przekonują, że na otoczonym rowem terenie o powierzchni 238 hektarów umiejscowiono ok. 1200 budynków wzdłuż 50 ulic. Odkryto również 2-kondygnacyjny budynek świątynny o wymiarach 60×20 metrów, który powstał ok. 4000 r. p.n.e. Inne największe osady z tego okresu to: Majdanskoje, Talianki, Dobrowody – określane są jako protomiasta. Mieszkało w niektórych z nich ponad 10 tysięcy ludzi, a liczba ludności na całym świecie sięgała zaledwie 10 milionów… Kultura trypolitańska zanikła w wyniku zmian klimatycznych oraz migracji ludności, które stały się ważnym etapem w przemieszczaniu kształtujących się społeczności ariosłowiańskich na wschód.

Bogusław Andrzej Dębek „Słowiańskie dzieje” s.41-42

Wyłączną odpowiedzialność za treść publikacji ponosi wydawca. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej nie odpowiadają za wykorzystanie tych informacji w jakikolwiek sposób.

«Повну відповідальність за зміст публікації несе видавець. Фонд розвитку системи освіти та Міністерство національної освіти жодним чином не відповідають за використання даної інформації»

Kategoria

Tag

Nikt jeszcze nie skomentował

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *