Nasze partnerstwo w obliczu wojny weszło na zupełnie inny poziom. Sama idea tegorocznego projektu była bezpośrednio powiązana z konsekwencjami wojny, które są odczuwalne także w Polsce. Stowarzyszenie Absolwentów od początku […]

Wyłączną odpowiedzialność za treść publikacji ponosi wydawca. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji oraz Ministerstwo Edukacji i Nauki nie odpowiadają za wykorzystanie tych informacji w jakikolwiek sposób.

Видавець несе повну відповідальність за зміст публікації. Фонд розвитку системи освіти та Міністерство освіти і науки не несуть відповідальності за будь -яке використання цієї інформації.