Największym wyzwaniem, a jednocześnie najważniejszym rezultatem projektu była organizacja kiermaszu z okazji Dnia Niepodległości Ukrainy, pod hasłami: „Solidarni z Ukrainą. Żyjesz spokojnie? Oni też chcą…” Uczestnicy przygotowali plakaty zachęcające do […]
Jednym z głównych celów projektu było poznawanie bogactwa kulturowej różnorodności – dostrzeżenie jej nie tylko w innych krajach, ale również w odmiennych regionach naszych państw. Trudno zrozumieć mówiącego gwarą Ślązaka, […]

Wyłączną odpowiedzialność za treść publikacji ponosi wydawca. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji oraz Ministerstwo Edukacji i Nauki nie odpowiadają za wykorzystanie tych informacji w jakikolwiek sposób.

Видавець несе повну відповідальність за зміст публікації. Фонд розвитку системи освіти та Міністерство освіти і науки не несуть відповідальності за будь -яке використання цієї інформації.