Dbając o walory poznawcze projektu zaplanowaliśmy ciekawą wizytę edukacyjną w Kopalni Soli w Bochni, która jest Pomnikiem Historii, a w roku 2013 została wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Zadaniem […]
Napełnianie zbiornika łączyło się z zatapianiem wielu opuszczonych domostw. Okazało się, że największą miejscowością, która znalazła się w dużej części pod wodą były zwiedzane przez nas Zbyszyce, które istniały już […]
Podziwiając piękno sztucznego zbiornika wodnego, jakim jest Jezioro Rożnowskie, chcieliśmy poznać jego historię. Płynący tędy Dunajec powodował groźne powodzie, więc pod koniec I wojny światowej zaczęto myśleć o jego ujarzmieniu. […]
Nasze projekty i uczestnicy się zmieniają, ale pewne elementy naszego programu pozostają niezmienne. Jednym z nich jest propagowana przez nas aktywność fizyczna – podstawa zdrowego, dobrego życia. Tym razem sięgnęliśmy […]
Dla naszego ukraińskiego partnera nadeszły bardzo ciężkie czasy. Członkowie Stowarzyszenia Absolwentów cały czas starają się nieść pomoc. Pomagamy rodzinom, które zamieszkały w Polsce, zbieramy potrzebne dary, pieniądze i zawozimy je […]

Wyłączną odpowiedzialność za treść publikacji ponosi wydawca. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji oraz Ministerstwo Edukacji i Nauki nie odpowiadają za wykorzystanie tych informacji w jakikolwiek sposób.

Видавець несе повну відповідальність за зміст публікації. Фонд розвитку системи освіти та Міністерство освіти і науки не несуть відповідальності за будь -яке використання цієї інформації.