Postępuj zawsze właściwie. Da to satysfakcję kilku ludziom, a resztę zadziwi. [Mark Twain] Nasz projekt przyniósł wszystkim wiele korzyści – uczestnikom pomógł wychodzić z dziwnego stanu, który zagnieździł się w […]
Nie traktuj siebie jak „gwiazdy” – w obecnych czasach dążenie do bycia perfekcyjną osobą stało się obsesją wielu ludzi. Efektem tego jest utrata zdrowego podejścia do życia i dystansu wobec […]
Błędy są częścią życia i częścią osobistego rozwoju, ale najważniejsze to umieć je rozpoznać, wyciągnąć wnioski i iść dalej robiąc postępy w swojej pracy nad sobą. Czasami zniechęcamy się nie […]
Kolorowe opaski – bransoletki na rękę wyplecione z muliny, czy włóczki lub wstążek, od kilku lat towarzyszą nam podczas projektów, jako jeden z nieodzownych elementów „ręcznych robótek”. Przybierały różne formy, […]
Część warsztatów gimnastyki słowiańskiej odbywaliśmy wspólnie – były to elementy związane z rozciąganiem ciała, np. podczas Powitania Słońca, ćwiczenia oddechowe, wszystkie zajęcia relaksacyjne i muzykoterapeutyczne. Jednak wtedy, gdy ćwiczyła tylko […]
Podczas warsztatów, nie tylko z gimnastyki słowiańskiej, przekonaliśmy się, jak ważnym elementem zdrowia jest… ODDECH. Wydaje się to banalne, bo na co dzień nie myślimy o tym, że dzięki oddychaniu […]
Jednym z ważnych elementów programu projektu były warsztaty gimnastyki słowiańskiej. To nasze drugie podejście do tematu – rok temu skorzystaliśmy z 2-godzinnych warsztatów online, które wprowadziły nas nieco w te […]
Podczas projektu poszukiwaliśmy różnych form poprawia sobie nastroju. Jedną ze stosowanych przez nas metod była praktyka jogi śmiechu – polegająca na wywoływaniu śmiechu przez specjalne ćwiczenia grupowe w klimacie dziecięcej […]
Słuch jest jednym z podstawowych zmysłów, za pomocą których odbieramy rzeczywistość. Nie zawsze dochodzące do nas dźwięki są miłe, często nas irytują i źle wpływają na nasze samopoczucie. Możemy – […]
W Karpaczu (11.09.-18.09.2021) wreszcie uczestnicy spotkali się „na żywo” ze swoimi kolegami z partnerskich szkół - wcześniej mogli poznać się „wirtualnie” podczas ubiegłorocznego projektu on-line.

Wyłączną odpowiedzialność za treść publikacji ponosi wydawca. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji oraz Ministerstwo Edukacji i Nauki nie odpowiadają za wykorzystanie tych informacji w jakikolwiek sposób.

Видавець несе повну відповідальність за зміст публікації. Фонд розвитку системи освіти та Міністерство освіти і науки не несуть відповідальності за будь -яке використання цієї інформації.